Látnivalók

Völgy-tó Vendégházunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szalonna településen található a
Rakacai-tó partján. A környék gazdag látnivalókban, ahogy azt az alábbiakban láthatjuk:
A terület hajdan három vármegyéhez tartozott: Gömörhöz, Borsodhoz és Tornához (AbaújTornához), azoknak is a legtávolabbi szegletében foglalt helyet. Város, nagyobb település nem volt erre, a központok messze feküdtek innen. Az évszázadok során azonban mindig
megtalálták a helyüket és a maguk módján boldogultak a hegyek-dombok között megbúvó
kistelepülések. Amikor a trianoni határt meghúzták, a vidék elvesztette korábbi hátterét, a
kincses Felvidéket, és az ország perifériájára szorult. A népesség fokozatosan csökkent, mert
munkát, megélhetést biztosító elfoglaltságot nemigen talált a felnövekvő nemzedék. Ennek az
lett a szomorú következménye, hogy napjainkra több falu is a kihalás szélére jutott. Ami a
lakosságnak hátrányt jelentett, az a műemlékek szempontjából kifejezetten előnyös volt: a
falvak elzártságának és hanyatlásának köszönhetően többségük elkerülte a lerombolást és
újjáépítést, legfeljebb kisebb-nagyobb átalakításokat végeztek rajtuk. A múlt néma tanúiként
mindannyiunk örömére közöttünk maradtak, sokat megőrizve eredeti arculatukból. De
osztoztak a vidék szomorú sorsában: anyagiak híján a helyi közösségek nem mindenütt tudtak
jó gazdái lenni, fényük megkopott, létük sok esetben veszélybe került. A hivatalos
műemlékvédelem segítő keze kellett ahhoz, hogy megmeneküljenek a végső pusztulástól. Igaz,
korábban nem sok figyelmet fordítottak rájuk, az 1970-es években azonban gyökeresen
megváltozott a helyzet: évtizedek mulasztásait pótolva alig tíz év alatt elvégezték a térség öt
legjelentősebb templomának feltárását és helyreállítását, miközben sok állagmegóvásra, kisebb
renoválásra is sor került.
Hazánk történelmének minden korszakát és csaknem valamennyi művészeti stílusát képviselik
a környéken levő települések műemlékei. A természeti adottságok mellett a vidék másik fontos
turisztikai vonzerejét jelentik, pontosabban jelenthetnék, ha az idelátogatók tudnának róluk,
tisztában lennének értékeikkel.
Az 1995 óta a Világörökség részét képező Aggteleki Nemzeti Parkot az élő és élettelen
természeti értékek védelmére, bemutatására hozták létre 1985-ben. Legnagyobb kincsét a
rendkívül változatos karszt- és barlangvilág jelenti, élén a Szlovákiába átnyúló, 25 km hosszú
Aggtelek-jósvafői Baradla-barlanggal. Emellett számos ritka növény- és állatfajnak is otthont
ad a terület, amely hazánk egyik legforgalmasabb kirándulóhelye lett az elmúlt évtizedekben.